درس‌های موجود

در این کارگاه آموزشی، به بررسی مراحل تولید انیمیشن و جلوه‌های بصری و نکات مربوط به بهینه‌سازی و نحوه‌ی همگام‌سازی کد و آرت پرداخته می‌شود و اصول کلیدی در ساخت انیمیشن و به‌کارگیری آن‌ها در نرم‌افزارهای Unity3D ،Spine Pro و پلاگین‌هایی نظیر Puppet2D بررسی خواهند شد. همچنین پیرامون ساخت Shader به کمک ابزارهای node-based و استفاده از آن‌ها در تولید جلوه‌های بصری مباحثی مطرح خواهد شد.
برای ثبت نام در این کارگاه آموزشی به وب سلایت ایوند با نشانیhttps://evnd.co/juaWP مراجعه فرمایید.